Vybavení


Vedle vylepšování modulů můžete výkon Vašeho tanku podstatně zlepšit také instalací různých druhů vybavení. Ve World of Tanks pojem „vybavení“ označuje různá nezávislá zařízení a nástroje, které pokud si je namontujete, zlepší v nějakém směru Vaše vozidlo. Na jedno vozidlo můžete namontovat až tři kusy vybavení.

Obecně platí, že na každý stroj ve své garáži můžete namontovat jakékoli vybavení. Je tu ale několik výjimek, závisejících na typu vozidla nebo na národu. Například, rozšíření tankových pásů je možné namontovat jen na určité tanky a cyklónový filtr zase lze použít jen se sovětskými nebo čínskými vozidly.

Nezapomínejte také, že mnoho druhů vybavení existuje v různých variantách, určujících, na které tanky je lze namontovat. Například hydraulický nabiják existuje ve dvou variantách, jedna je pro děla středních ráží a druhá pro děla velkých ráží. Některé vybavení, zakoupené pro vozidla nižší úrovně, proto nemusí později už být použitelné na pokročilejší stroje. Důrazně doporučujeme se před nákupem ujistit, že dané vybavení je kompatibilní s tankem, pro který ho chcete.

Dôležité:

Všechno vybavení kromě  binokulárního dalekohledu,askovací sítě a nástrojů je považováno za integrované a jeho namontování je trvalé. Odmontovat integrované vybavení lze jen jeho zničením nebo použitím zlaťáků. Vybavení odstraněné pomocí zlaťáků bude uloženo do Vašeho skladu a může být později namontováno na kompatibilní vozidla nebo prodáno.

 

Typ vozidla

Příklad vybavení

Lehké tanky

Skládaná optika

Vylepšená ventilace

Vylepšené torzní tyče

+10 % k dohledu

 +5 % ke všem schopnostem posádky

+10 % nosnost podvozku

+20 % výdrž podvozku

Střední tanky

Hydraulický nabiják

Vertikální stabilizátor

Vylepšená ventilace

-10 % délka trvání nabíjení

+20 % přesnost při pohybu a otáčení věže

+5 % ke všem schopnostem posádky

Těžké tanky

Vylepšená ventilace

Hydraulický nabiják

Vertikální stabilizátor

+5 % ke všem schopnostem posádky

 -10 % délka trvání nabíjení

+20 % přesnost při pohybu a otáčení věže

Stíhače tanků

Maskovací síť

Binokulární dalekohled

Hydraulický nabiják

 Bonus k maskování

 +25 % k dohledu

 -10 % délka trvání nabíjení

Dělostřelectvo

Maskovací síť

Hydraulický nabiják pro dělostřelectvo

Vylepšený pohon děla

Bonus k maskování

 -10 % délka trvání nabíjení

 +10 % k rychlosti míření

 Prosím nezapomínejte, že výběr vybavení uvedený výše slouží jen jako příklad.