Požiadavky pre vstup do klanu

1.) Znalosť CZ alebo SK  jazyka.

2.) Vlastniť tank min. (VIII.TIER), stredný, ťažký , vek 15+ a min 5000 bitiek.

3.) PODMIENKA pre vstup: TeamSpeak3 /TS/ + mikrofon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PRI ZAPNUTÍ HRY, ZAPNÚŤ  TS3   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

4.) Výcvik denne od 19:00-20:00 na pokyn veliteľov.

5.) Sledovať náš web. IP adresa na TS-ko na dotaz v hre

6.) CW sa hrajú v UTOROK a NEDELU (19:00-22:00) max.účasť hráčov.

7.) Schopnosť hrania v teamu a !!!!!! počúvanie rozkazov a rád  veliteľov !!!!!! na klanových akciách, ochotu nechať si poradiť.

8.)  BEZ VAROVANIA  VYHADZUJEME TÝCH ,KTORÍ NEREŠPEKTUJÚ PRAVIDLÁ A IGNORUJÚ ICH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

9.) Dodžiavať slušné správanie.

10.) Pozrieť TANKOVÚ AKADÉMIU:  https://www.frost-zone.eu/tankova-akademia/


Viac tu: