UPOZORNENIA

Tu budú napísaný hráči ktorý ignorujú CW, výcvik porady.
 
Hráč po výzve na cw,poradu a  výcvik-ktorý zakladá veliteľ klanu, zástupca klanu, polný veliteľ alebo ním poverená osoba.
 
Poverená osoba bude na klanovom chate predstavená.
 
Výcvik sa zakladá denne 19,00 a  20,00  ,nečaká sa na nikoho.  Každý hráč si musí  CW  bitku naplánovať tak,aby bol k dispozícii. 
 
V ostatné dni bude založený po uvážení velenia klanu a bude dostatočne v predstihu oznámený čas.
 
Hráč po ignorácii bude tu napísaný  a po opakovanom incidente bude výlúčený z klanu.
 
Neplatí to pre hráča čo má zapnuté WOT, ale evidentne nie je v hre, čo sa dá jednoducho zistiť,kedy má spustenú poslednú bitku.