Povinnosti hráčov:

Po výzve do CW, ROTY, VÝCVIKU -   je každý hráč ktorý je pripojený na WOT  sa zúčastniť tejto klanovej akcie (pripojiť na výzvu). 
 
Rotu a Výcvik  ktorú založil:   Canis_Lupu a FreeZeeFire4 a polní velitelia
 
Iný hráči ktorý založia rotu - tam nie je povinnosť  iba  ochota zúčastniť sa.
 
Týmová bitka nie je povinná.
 
Ak sa hráč nemôže zúčastniť povinných výzví treba napísať -  povedať  že nejde  (aby sa zbytočne naň nečakalo a nebralo sa ako ignorácia klanu) 
 
Po viacnásobnom ignorovaní klanových výzv  a porade klanu bude hráč vylúčený z klanu.
 
Dôvod:  chceme aktívnych hráčov.
 
VELITEL : dohliada na chod klanu , rieši spory, príma návrhy od hráčov a rozhoduje  so svojimi zástupcami,                              plánuje CW
 
ZÁSTUPCI : dohliada na chod klanu najmä v neprítomnosti velitela, podáva info o klane velitelovi, plánuje CW, 
                    v neprítomnosti polného velitela určí po dohode z hráčmi kto bude polného velitela zastupovať                                 môže viesť výcvik i cw, rotu
 
Velitel a zastupci -určujú povýšenie hráčov, znižovanie hodností, vylúčenie hráčov
                             -prímajú podnety od hráčov